עלון

עלון זרע שמשון - בנושא סוד הסוכה

נושאי העלון: סוד הסוכה, ניסוך מים בחג, סוכות, ארבעת המינים שבלולב

תשרי, סוכות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

צריך לכוון לסוד הסוכה I רמזי מוסר שיש ללמוד מהד' מינים שבלולב I טעם שמנסכים מים בחג