עלון

עלון זרע שמשון - בנושא יצר הרע

נושאי העלון: יצר הרע, פרשת כי תצא

אלול, כי תצא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שמירה מיצר הרע