עלון

עלון זרע שמשון - בנושא חסד השם

נושאי העלון: חסד השם, מכירת הבכורה, פרשת תולדות, קבלת הברכות, עונש יעקב

חשון, תולדות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אין בכח האדם לעשות כלום אם לא בחסד ה' I טעם שרצה הקב"ה שיעקב יקבל הברכות בדרך ערמה ותחבולה I ביאור נפלא מפני מה נענש יעקב שהלך לבית לבן הלא ברשות אביו ואמו הלך? I מכירת הבכורה?