עלון

עלון זרע ברך - בנושא קידוש החודש

נושאי העלון: קידוש החודש, תוספת שבת, ימי נח, ברכת מעין שבע, אדם הראשון, קין והבל

תשרי, בראשית

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חשיבות מצות קידוש החודש, וחושך זו גלות יון, בגדר בהמות טהורות וטמאות בימי נח, בגדר זמן תוספת שבת אי הוי כהתחלת השבת או הוי רק דין על האדם לפרוש ממלאכה?, ביאור נוסח ברכת מעין שבע שאומרים מקדש השבת ומברך שביעי מקדימין קדושה לברכה, ירידת גשמים אינה אלא בזכות הרבים, איסור אשת גוי לישראל, קרבנו של אדם הראשון, קרבנות קין והבל