עלון

עלון זרע ברך - בנושא קדשי מזבח

נושאי העלון: קדשי מזבח, נדר במחשבה, פרשת מטות מסעי, שאלה בהקדש דמים

תמוז, מטות-מסעי

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בדין שאלה בהקדש דמים לאחר שבא ליד גזבר I בדין שאלה בקדשי מזבח לאחר שבא ליד כהן ולאחר שחיטה I הקמת נדר במחשבה כשדעתו להוציא בשפתיו I טעם כתיבת ארבעים ושתים המסעות בתורה I חייבי מיתת בית דין שאי אפשר להמיתם במיתה הכתובה בהם