עלון

עלון זרע ברך - בנושא קביעת מזוזה

נושאי העלון: קביעת מזוזה, פרשת שופטים, זרע עמלק

אלול, שופטים

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חינוך הבית וקביעת מזוזה I בית שנפל וחזר ובנאו אי הוי בית חדש והאם חוזר עליו מעורכי מלחמה I שבעה אומות וזרע עמלק אם כבר אבדו מן העולם