עלון

עלון זרע ברך - בנושא פרשת ראה

נושאי העלון: פרשת ראה, סמיכה על הקורבן, כפרת התמידין

אב, ראה

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ערל וטמא משלחין קרבנותיהם ובגדר מצות סמיכה על הקרבן I ביאור דברי המדרש דמשום כפרת התמידין לא היה אדם בירושלים ובידו עון