עלון

עלון זרע ברך - בנושא פרשת יתרו

נושאי העלון: פרשת יתרו, דיני ממונות, קידוש מבעוד יום

יתרו, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יתרו בירך ברכת הגומל עבור כלל ישראל I גומרין דיני ממונות בלילה I במתן תורה היו כל דרכי הקנינים דקידושין ונשואין I בענין קידוש מבעוד יום בשבת ויו"ט