עלון

עלון זרע ברך - בנושא פרשת בהר בחוקותי

נושאי העלון: פרשת בהר בחוקותי, לאכלה ולא לשריפה

אייר, בהר-בחוקותי

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ביאור הלימוד לאכלה ולא לשריפה בשביעית I בענין קידוש ערי חומה והר הבית I פשטה קדושה בכולה בקדשים ובקידושין I חקירה בגדר עובר ירך אמו ובדין פשטה קדושה בכולה בזה