עלון

עלון זרע ברך - בנושא מזבח לשמה

נושאי העלון: מזבח לשמה, פרשת נח, נרות בבית הכנסת

חשון, נח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין בנין המזבח לשמה I בענין המאבד עצמו לדעת מפני היסורין I מנין היה אוכל לנח ובניו אחר המבול I בחשיבות מעלת הדלקת נרות בבית הכנסת