עלון

עלון זרע ברך - בנושא כיבוד אב

נושאי העלון: כיבוד אב, פרשת חיי שרה, משמח חתן וכלה

חשון, חיי שרה

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות כיבוד אב בדבר שאין לאב הנאה בו I משמח חתן וכלה כאילו הקריב תודה