עלון

עלון זרע ברך - בנושא יתרו

נושאי העלון: יתרו, דיני ממונות, פרשת יתרו, לימוד הלכות שבת

יתרו, שבט

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יתרו בירך ברכת הגומל עבור כלל ישראל, גומרין דיני ממונות בלילה, במתן תורה היו כל דרכי הקנינים דקידושין ונשואין, זכור ושמור לקדשו ע"י לימוד הלכות שבת