עלון

עלון זרע ברך - בנושא יום טוב

נושאי העלון: יום טוב , מצוה, פרשת אמור

אייר, אמור

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

במשמעות שם יום טוב אם הוא על שם איסור מלאכה או על שם משתה ושמחה, חביבה מצווה בשעתה בעיקר מצווה ובהכשר מצווה