עלון

עלון זרע ברך - בנושא בן פקועה

נושאי העלון: בן פקועה, מורא מקדש, פרשת קדושים, שפחה חרופה, אכילת בהמה לפני יציאת נפשה, אכילה קודם תפילת שחרית, ריצה בעזרה

ניסן, קדושים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בגדר האישות דשפחה חרופה I באיסור לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה אי הוי מדאורייתא או מדרבנן ובדין בן פקועה לענין זה I איסור אכילה קודם תפלת שחרית ודין סעודת מצוה לענין זה I בדין מורא מקדש בזמן הזה I בדין ריצה בעזרה