עלון

עלון זרע ברך - בנושא בן נח

נושאי העלון: בן נח, זריזים מקדימים למצוות, מצוה מן המובחר, עקידת יצחק, הר הבית, פרשת וירא, חרב המלחמה, פילגש בגבעה

חשון, וירא

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכת הגומל בנמלט מחרב המלחמה, בדברי הרמב"ן בענין פילגש בגבעה שהקריבו שלמי תודה על שנמלטו מחרב בנימין, אירוסין בבן נח, זריזין מקדימים למצות ומצוה מן המובחר מי עדיף?, ברכת מחיה המתים אחר עקידת יצחק, הר הבית יש בו שני דינים נפרדים מקום הנבחר לבנין המקדש וקדושת מחנה לויה, בענין הוספה על הר הבית