עלון

עלון זמני המולד וגימטריות לשבת מברכים - בנושא זמני המולד

נושאי העלון: זמני המולד, זמני המולד וגימטריות לחודש כסלו

כסלו

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

זמני המולד וגימטריות לחודש כסלו