עלון

עלון זמני המולד וגימטריות לשבת מברכים - בנושא זמני המולד

נושאי העלון: זמני המולד, גימטריות, כסלו

כסלו

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

זמני המולד וגימטריות לחודש כסלו תשע"ד