עלון

עלון זכרו תורת משה - דרשות רבי משה הלוי טורק זצל - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת

תמוז, חוקת

תשפ"א
פרשת חוקת