עלון

עלון ותתענג בדשן - הרב דוד שלום נקי - בנושא ספירת העומר

נושאי העלון: ספירת העומר

אייר, ספירת העומר

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות ספירת העומר