עלון

עלון ונשמרתם - בנושא שקר

נושאי העלון: שקר, זהירות בדרכים

תמוז

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איסור שקר בזהירות בדרכים