עלון

עלון ונשמרתם - בנושא לפני עור לא תתן מכשול

נושאי העלון: לפני עור לא תתן מכשול, זהירות בדרכים

אייר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לפני עיור לא תתן מכשול בזהירות בדרכים