עלון

עלון וכל מאמינים - בנושא פרשת תצוה

נושאי העלון: פרשת תצוה, אמן ותפילה לפרשת תצוה

תצוה, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמן ותפילה לפרשת תצוה