עלון

עלון וכל מאמינים - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, אמן ותפילה בפרשת קורח

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמן ותפילה בפרשת קורח