עלון

עלון וישמע משה - בנושא תרומה

נושאי העלון: תרומה, ריבית, מס הכנסה, פרשת כי תבוא, פרוטקציה

אלול, כי תבוא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לבקש מהתורם לתת הלואה במקום תרומה? I האם המלוה יכול לסדר פרוטקציה לחבירו? I האם מותר לקבל ריבית ממס הכנסה? I החליפו כובעים וע”י נגרם לאחד נזק I מה גדר החיוב של היחיד להוציא הוצאות משלו עבור הצלת חבירו?