עלון

עלון וישמע משה - בנושא קבלה

נושאי העלון: קבלה, פרשת תולדות, מחיקת השם

כסלו, תולדות

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

טעה ונתן לאחד ונתכוין לחבירו האם זכה השני? I האם מותר לשקר כדי לגרום לעני ליטול כספי צדקה? I עד מתי צריך לקיים קבלה שקיבל על עצמו? I כמה הוצאות צריך להוציא כדי למנוע בזיון תפילין ומחיקת השם ר”ל? I למי שייכים עשבים שנותרו לאחר שקיימו בהם צוואת המת להניחם במקום קבורתו?