עלון

עלון וישמע משה - בנושא פרשת ויקהל פקודי

נושאי העלון: פרשת ויקהל פקודי, עליה בטעות

ויקהל-פקודי, אדר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קנה עליה ונתברר לו שהספר אינו כשר לברכה I קראו בטעות “ויבא עמלק” במקום “זכור” I הזמין 30 מיטות ללינה בשבת ואחר כך נתברר לו שחלק מן המיטות הן מיטות קומותיים I מעשה בבעל קורא שהודיע שאינו רוצה להוציא את הבחורים בקריאתו I עשו הפסק בין הברכות לקריאת המגילה האם יברכו שוב שהחיינו