עלון

עלון וישמע משה - בנושא פרשת ויצא

נושאי העלון: פרשת ויצא, לוי, עיכוב בטיסה

כסלו, ויצא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מי מקבל פיצוי על עיכוב בטיסה הנוסע או מי שמימן את הנסיעה? I האם עדיף לענות קדושה עם הציבור או לשמוע ברכת כהנים? I בית הכנסת שאין בו לוי והוכרח הכהן לצאת לאחר העליה הראשונה I האם מותר לקחת את תיקיות הלימוד בשבת כדי ללמוד עם הילד אחרי מעריב?