עלון

עלון וישמע משה - בנושא פרשת ואתחנן

נושאי העלון: פרשת ואתחנן, אמה על אמה, פקק בשיעור נהיגה, אתה חוננתנו

אב, ואתחנן

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר ליהנות מאש של חבירו נגד רצונו? I האם מותר לקלף את הסיד של האמה על אמה בתשעה באב? I האם חייב לשלם למורה נהיגה עבור שעות שהיו תקועים בפקק תנועה? I יש לו כמה רגעים עד לסוף זמן תפילה - מה יאמר בינתיים? I בירך המוציא קודם הבדלה ונזכר שלא אמר אתה חוננתנו בתפילה