עלון

עלון וישמע משה - בנושא על המחיה

נושאי העלון: על המחיה, פרשת במדבר, ברכת המילה לפני קידוש, מפטיר

אייר, במדבר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

טעה וברך על המחיה אחר אכילת תמרים או ענבים I מי שברך ברכת המילה בשבת לפני קידוש היום האם יצא בזה ידי קידוש היום I שאל את חבירו בלשון תמיהה היום יום ארבעים? - האם יצא ידי חובתו I קנה מפטיר ורוצה להוריד את דמי העליה המגיעה לו בחנם מדמי המפטיר I בעל קורא שקרא פסוק שלא במקומו האם יצאו ידי חובה