עלון

עלון וישמע משה - בנושא לעבור לפני המתפלל

נושאי העלון: לעבור לפני המתפלל, יעלה ויבוא, פרשת מטות מסעי, איסור ריבית

אב, מטות-מסעי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לעבור לפני המתפלל שמאריך בתפילה אחרי שקיעת החמה? I איסור ריבית ב’שמור לי ואשמור לך’ I ש”ץ שהפסיק באמצע ברכת כהנים ואמר שים שלום I ש”ץ ששכח יעלה ויבוא ונזכר בברכת שים שלום האם יחזרו הכהנים ויברכו שנית? I האם מותר לטלטל בשבת שולחן שקופת צדקה מחוברת אליו?