עלון

עלון וישמע משה - בנושא יעלה ויבוא

נושאי העלון: יעלה ויבוא, פרשת תזריע מצורע, הלואה לתלמוד תורה, מים אחרי אפיקומן

ניסן, תזריע-מצורע

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לתת הלואה לת”ח על מנת שיהיה למלוה חלק בלימוד התורה שלו I האם ברכת המוציא שבירך בשביעי של פסח פוטרת את החמץ שיאכל לאחר צאה"כ I האם צריך לברך שהכל על שתיית מים לאחר אכילת אפיקומן I אמר יעלה ויבוא בחול המועד בשומע תפילה במקום ברצה