עלון

עלון וישמע משה - בנושא חנוכה

נושאי העלון: חנוכה, משלוח מנות, שהחיינו, אונן בחנוכה

כסלו, חנוכה

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם יש גניבת דעת במשלוח מנות ממוצרים שהשולח אינו משתמש בהם? I האם מותר ועדיף לשנות סדר הקריאה כדי למעט בגלילה ממקום למקום? I מה יעשו בזקן שאין דעתו צלולה שנאבדה הכתובה שלו I האם אונן שאשתו הדליקה בביתו ביום א’ דחנוכה מברך שהחיינו ביום ב’ I התחיל בטעות ברכת שהחיינו ביום השני