עלון

עלון וישמע משה - בנושא וועד הבית

נושאי העלון: וועד הבית, פרשת ואתחנן, בדיקות גנטיות, שטרי ממון, זיווג שני, תרומת כליה, בורא מאורי האש

אב, ואתחנן

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם ניתן לסמוך על בדיקות גנטיות לענין כהונה?, האם חתימת שמו ושם אמו כשירה לשטרי ממון?, האם ועד הבית יכול לדרוש תוספת תשלום בגין הוספת דירות בבנין?, כיצד יש לנהוג בזיווג שני לענין מספר הנרות שמדליקים לכבוד שבת?, האם מותר לומר מספק תפילת הדרך בשמע קולנו?, האם צריך לשמוע בקול אביו שאוסר עליו לתרום כליה לאחר?, עד מתי אפשר לברך בורא מאורי האש?