עלון

עלון וישמע משה - בנושא הלואה

נושאי העלון: הלואה, יעלה ויבוא, כתובה, פרשת תזריע מצורע, שקר בהלואה, שבט הלוי, האם אפשר לברך ברכת האילנות על עץ בתוך עציץ

ניסן, תזריע-מצורע

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לומר 'אין לי כסף' כשיש לו פקדון בגמ"ח או בבנק?, מי חייב לברך ‘הגומל’ לאחר הלויית בעל ‘שבט הלוי’ זי”ע?, ספק אמר ביעלה ויבוא 'ביום חג המצות' או ''ביום ראש החודש' מה דינו?, מה דין כתובה שחתם העד ‘חיים’ ונראית החתימה כאילו כתב ‘קיים’?, האם אפשר לברך ברכת האילנות על אילנות הגדלים בתוך עציץ?