עלון

עלון וישמע משה - בנושא הכנסת אורחים

נושאי העלון: הכנסת אורחים, פרשת דברים, חינוך, אונן

אב, דברים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר להוציא לאור ספר העוסק בעניני חינוך בתשעת הימים? I איך מחשבים את תאריך פרעון החוב? I האם אבי הבן יכול לברך ברכת להכניסו כשהוא אונן? I האם מקיימים מצות הכנסת אורחים בזה שמגישים ארוחת בוקר בביהכנ”ס לאחר התפילה