עלון

עלון וישמע משה - בנושא אשר יצר

נושאי העלון: אשר יצר, מצווה לקיים דברי המת, סיפורי צדיקים על פרשת אחרי מות קדושים, טלטול כפתור בשבת

אייר, אחרי מות-קדושים

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם תוספת בגודל הנר נחשבת כהוספת נר?, האם מותר לטלטל בשבת כפתור שנתפר בבגד בטעות?, התחיל “אשר יצר” באמצע הפרק, האם יגמור הברכה?התחיל “אשר יצר” באמצע הפרק, האם יגמור הברכה?, האם יש מצוה לקיים דברי המת בצוואה שנעשתה ע”פ חוקי המדינה?, מה יעשה נהג אמבולנס כהן שהחולה שהוביל נפטר באמצע נסיעה בין עירונית?, טעה ואמר רצה ביו”ט או יעלה ויבוא בשבת האם צריך לחזור ולברך?