עלון

עלון וישמע משה - בנושא ארץ ישראל

נושאי העלון: ארץ ישראל, מקוה, צוואה, פרשת כי תבוא, ראיית פני צדיק, פני צדיק, ראית פני צדיק

אלול, כי תבוא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם יש מעלה בראית פני צדיק באמצעות מסך או תמונה?, האם המגורים בארץ ישראל קודמים במעלה לפעילות לחיזוק היהדות בחו"ל?, האם יש לחוש למזל רע במכירת דירה ראשונה כדי לקנות אחרת גדולה יותר?, האם מותר לי להכניס עמי למקוה אדם אחר?, האם יש לשמוע בקול צוואת אביו לומר קדיש לעילו נשמתו במשך י"ב חודש?