עלון

עלון הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליטא - בנושא תענית אסתר

נושאי העלון: תענית אסתר

אדר, פורים

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מהות יום תענית אסתר