עלון

עלון הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליטא - בנושא שבעה עשר בתמוז

נושאי העלון: שבעה עשר בתמוז, בין המצרים, בין המצרים, ראש חודש אב

תמוז

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הימים שבין שבעה עשר בתמוז לר"ח אב