עלון

עלון הרב אשר וייס שליטא - בנושא תשעה באב

נושאי העלון: תשעה באב, גדרי צומות

אב, תשעה באב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גדרי הצומות בישראל I ביקש רבי לעקור תשעה באב