עלון

עלון הקורונה בהלכה - הלכות חשובות ודיונים בנושא נגיף הקורונה - בנושא תפילה

נושאי העלון: תפילה, צירוף למנין בקורונה, מנין דרך מרפסות

ניסן

תש"פ
כללי הצירוף למנין על ידי רואין אלו את אלו דרך מרפסות וחלונות בעידן הקורונה