עלון

עלון הקורונה בהלכה - הלכות חשובות ודיונים בנושא נגיף הקורונה - בנושא קורונה

נושאי העלון: קורונה, מנינים בחצרות

אב

תש"פ
עריכת מנינים בחצרות ומקומות פתוחים בראי ההלכה והמצב