עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת תולדות

נושאי העלון: פרשת תולדות, איסור שקר

כסלו, תולדות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"והייתי בעיניו כמתעתע"- איסור שקר