עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת שמיני

נושאי העלון: פרשת שמיני, סימני טהרה בבהמה, סימני טהרה בחיה

ניסן, שמיני

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות בדיקת סימני בהמה וחיה