עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, יראת שמים

שמות

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת שמות, יראת שמים