עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, יראת שמים

שמות, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"ותיראן המילדות את האלוקים"- יראת שמים