עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת עקב

נושאי העלון: פרשת עקב, יראת שמים

אב, עקב

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יראת שמים