עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, והשיב את הגזילה אשר גזל

אדר ב, ויקרא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"והשיב את הגזילה אשר גזל"