עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, גזל

אדר ב, ויקרא

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

והשיב את הגזילה אשר גזל