עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת ויקהל פקודי

נושאי העלון: פרשת ויקהל פקודי, מלאכות שבת

ויקהל-פקודי, אדר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"כל העושה בו מלאכה יומת" - מלאכות שבת